EMPIRE

EMPIRE
Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego
Joanna Ryndziewicz

O Firmie

Firma EMPIRE została założona przez rzeczoznawcę majątkowego mgr Joannę Ryndziewicz, posiadającą uprawnienia zawodowe nr 5883, będącą członkiem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu.

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów, kierunek Finanse i Bankowość, specjalność Nieruchomości, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Posiada kwalifikacje do wyceny na potrzeby banków, potwierdzone certyfikatem nr 79/2015. Współpracuje m.in. z bankami: mBank i mBank Hipoteczny, PKO BP i PKO Bank Hipoteczny, BZ WBK, ING Bank Śląski, GETIN Bank, EUROBANK, BPH, Credit Agricole i innymi.

Specjalizuje się w wycenie oraz doradztwie w zakresie nieruchomości mieszkaniowych (grunty budowlane, domy i mieszkania), a także nieruchomości komercyjnych (produkcyjno-magazynowych, biurowych, usługowo-handlowych, inwestycji deweloperskich, lokali użytkowych). Wykonuje także wyceny dla podmiotów państwowych.

Oferta

Dla kogo?

Oferta firmy skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i inwestorów, a także instytucji publicznych i finansowych. Wykonujemy także usługi na zlecenie komorników czy syndyków.

Gdzie działamy?

Obszar działania w zakresie obsługi klientów indywidualnych obejmuje miasto Wrocław oraz okoliczne powiaty, w szczególności, powiat wrocławski, oławski i oleśnicki, po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość realizacji zleceń na terenie całego Dolnego Śląska, a dla klientów biznesowych, na terenie całej Polski.

Co wyceniamy?

Firma specjalizuje się przede wszystkim w wycenie nieruchomości takich jak:

 • Nieruchomości mieszkaniowe (mieszkania , domy jednorodzinne wybudowane oraz w trakcie realizacji)
 • Nieruchomości komercyjne (biurowe, handlowo-usługowe, przemysłowe, hale produkcyjne i magazynowe, hotele, stacje benzynowe, lokale użytkowe, inne)
 • Nieruchomości gruntowe niezabudowane, nieruchomości rolne, nieruchomości leśne,

Oprócz nieruchomości, firma zajmuje się także wyceną:

 • przedsiębiorstw
 • ograniczonych praw rzeczowych, m.in. spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu, służebności gruntowe, przesyłu i inne
 • innych praw do nieruchomości.

Jakie opracowania?

Wyniki naszej pracy prezentujemy w formie:

 • operatu szacunkowego
 • opinii o wartości nieruchomości
 • ekspertyz nieruchomości
 • raportów o nieruchomości
 • analizy rynku nieruchomości

Dla jakich celów?

Wycenę nieruchomości sporządzona się w określonym celu. Cele szacowania nieruchomości wynikają z potrzeb gospodarczych, rozwoju rynku i unormowań prawnych. Firma wykonuje wyceny do wszystkich celów, w szczególności:

 • zakupu i sprzedaży nieruchomości, zamiany, negocjacji cenowych,
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • ubezpieczeń majątkowych,
 • zniesienia współwłasności, podziału majątku,
 • przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • ustalenia i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej
 • postępowań spadkowych,
 • postępowań egzekucyjnych,
 • postępowań układowych i upadłościowych,
 • ustalania podatków i innych opłat,
 • amortyzacji środków trwałych,
 • wnoszenie wkładów niepieniężnych (aportu)
 • uzyskania rekompensat,
 • uzyskania odszkodowań (np. wywłaszczenie lub czasowe zajęcie nieruchomości, przeprowadzenie przez nieruchomość urządzeń technicznych)
 • określenia poniesionych nakładów,
 • sprawozdawczości finansowej,
 • restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Ile kosztuje?

Koszt i termin wykonania usługi ustalany jest indywidualnie z Zamawiającym wycenę i zależy od następujących czynników:

 • rodzaju nieruchomości czy przedmiotu opracowania,
 • celu i zakresu wyceny
 • rodzaju opracowania
 • kosztów pozyskania dokumentów
 • konieczności wykonania dodatkowych czynności podczas sporządzania wyceny, np: wykonanie pomiarów, inwentaryzacji.

Koszt sporządzenia wyceny i innych opracowań nie jest zależny od wartości nieruchomości.
Zapraszam do kontaktu.

Potrzebujesz?

 • wycena mieszkania
 • wycena domu jednorodzinnego
 • wycena kamienicy
 • wycena działki budowlanej
 • wycena gruntów
 • wycena nieruchomości komercyjnej

Skontaktuj się z nami!

Uprawnienia

 • Uprawnienia zawodowe nr 5883 w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju
 • Uczestnik szkoleń i seminariów z zakresu szacowania nieruchomości.
 • Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu

Pobierz

Współpraca

Współpracujemy z firmą Wybieram Projekt. Jest to firma zajmująca się profesjonalną pomocą w wyborze projektu domu oraz kompleksową obsługą w zakresie inwestycji w dom rodzinny. "Wybieram Projekt" dba o wybór odpowiedniego projektu wedle konkretnych uwarunkowań działki, warunków zagospodarowania i indywidualnych wymagań Inwestora oraz służy pomocą w zakresie analizy planu miejscowego i warunków zabudowy oraz w kontakcie z urzędami.
Szczegóły oferty znajdują się na stronie Wybieram Projekt.

KONTAKT

EMPIRE
Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Joanna Ryndziewicz
Ul. Klasztorna 25/11
52-234 Wrocław
Tel: +48 512 036 772

joanna.ryndziewicz@empire-wyceny.pl

Dziękujemy za wysłanie wiadomości! Niebawem się z Tobą skontaktujemy.